lokalne bazy danych

Aby mieć przewagę na rynku i zwiększać przychód, sprzedawcy muszą stale rozszerzać swoją działalność o nowe rynki zbytu. Obecny poziom inflacji ma wpływ na stały wzrost transakcji transgranicznych i pomaga przedsiębiorcom dywersyfikować sprzedaż i otwierać biznes na kolejne kraje.

W 2016 roku większość firm rozszerzyła swoją działalność za granicą z myślą o swoim rozwoju. Ten cel jest łatwiejszy do osiągnięcia w Europie niż innych regionach, ze względu na bliskie położenie krajów. Jednakże, dokonując ekspansji na tak różnorodne państwa, trzeba brać pod uwagę obowiązujące w nich liczne zasady dotyczące lokalizacji czy też fiskalizacji. Podczas planowania strategii sprzedawcy powinni rozważyć fakt, że ich nowe sklepy muszą działać według przepisów prawa lokalnego.

Infrastruktura IT spowoduje załamanie lub rozwój rynku

Kluczem do stworzenia pomyślnej strategii ekspansji jest godna zaufania i funkcjonalna infrastruktura IT.  Przedsiębiorcy, którzy zajmują się dwiema różnymi branżami –  np. produkcją grilli lub promów mogą korzystać z systemu LS NAV, zbudowanego na Microsoft Dynamics NAV i używać tego oprogramowania do zarządzania sprzedażą w swoich sklepach. Jeżeli ci przedsiębiorcy mają ambicję, aby dokonać ekspansji na nowe rynki w przeciągu najbliższych lat, ich system zarządzania będzie kluczowym elementem w procesie dostosowywania sklepów do lokalnych wymagań prawnych.

Zatem warto dowiedzieć się, jak sprzedawcy, których przykład podany jest powyżej mogą dokonać ekspansji, rozważając przy tym wewnętrzną strukturę systemu IT, taką jak konfigurację bazy danych, a także określając jak regulacje dotyczące lokalizacji i fiskalizacji powinny być obsługiwane.

Najlepszy sposób na zbudowanie środowiska bazy danych zgodnej z lokalnymi wymogami

Generalnie, istnieją dwa rozwiązania w tej  kwestii:

  1. Scentralizowana baza danych
  2. Lokalne bazy danych w każdym kraju

Na pierwszy rzut oka, a także w oparciu o  doświadczenia z Microsoft Dynamics NAV i LS NAV, pierwsza opcja wydaje się najlepszym wyborem dla sprzedawców. Wydaje się, że to rozwiązanie może obniżyć zarówno koszty licencji i przyszłe koszty utrzymania. To nie wszystko: zorganizowane i scentralizowane podejście daje przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa w kwestii przechowywanych danych.

Aczkolwiek jest to tylko pierwsze wrażenie. Na dłuższą metę, doświadczenie pokazuje, że prawdopodobnie druga opcja jest najlepszym rozwiązaniem. Poniżej prezentuję trzy ważne argumenty popierające tezę, że stworzenie bazy danych w każdym kraju jest bardziej funkcjonalnym podejściem niż lokalizacja ich w jednym miejscu.

  1. Dostosowanie do lokalnych wymogów

Kraje Europejskie różnią się znacznie pod względem językowym, a także wymogów prawa fiskalnego. Potrzebne są więc różne wersje językowe wymagane dla obsługi systemu POS oraz do wydawania pokwitowań. Należy rozważyć także kwestie opodatkowania. Często lokalna technologia partnerów jest pomocna w dostosowywaniu systemu do lokalnych wymogów. Dla przykładu, jeden z partnerów LS Retail podjął w ostatnim czasie działania w celu adaptacji wymagań prawnych Australii, które mają wejść w życie w tym roku. Takie moduły fiskalne są często sprzedawane innym partnerom. Warto zauważyć, że partnerzy są bardziej chętni do pomocy, kiedy podejmuje się z nimi bezpośrednią współpracę, bez angażowania osób trzecich. Zatem podejście lokalne w każdym kraju jest lepszym rozwiązaniem dla obu stron.

  1. Zarządzanie bazami danych za pomocą zespołu projektowego

Jeśli pracownicy przedsiębiorstwa są zespołem projektowym, przeznaczonym do obsługi centralnej bazy danych, może stanowić to problem. Obiekty, które powinny zostać zmodyfikowane, tabele które wymagają złączenia, a także inny workflow oraz procedury muszą zostać zmapowane w systemie. To może być żmudna praca, szczególnie jeśli zespół projektowy nie jest zaznajomiony z lokalną organizacją i nie wie, które zadania mają stanowić priorytet. Przykładem jest Microsoft Dynamics NAV, który nie jest przygotowany do wymogów panujących w różnych krajach. Użycie pojedynczej, scentralizowanej bazy danych może skutkować niepotrzebnym wzrostem nakładu pracy przedsiębiorstw i poniesionych przez nich kosztów.

  1. Zarządzanie cyklem wydawniczym oprogramowania

W przypadku, kiedy centralny zespół projektowy musi zajmować się wieloma różnymi zadaniami, ciężko jest zarządzać priorytetami w organizacji, szczególnie jeśli najważniejsze, lokalne wymagania są niejasne.  Jednakże, jeśli centralny system zostanie raz zmodyfikowany i dostosowany do wymagań danego kraju,  każda aktualizacja (zazwyczaj pojawia się 6 małych aktualizacji i jedna większa na rok), będzie wymagała wprowadzenia indywidualnych  zmian w kodzie.  W konsekwencji, zwiększa to niepotrzebny nakład czasu i wysiłku, a także wpływa na ryzyko błędów, co powoduje znaczny wzrost kosztów.

Z myślą o długoterminowych wskaźnikach rentowności

Podsumowanie: nawet jeśli scentralizowana baza danych wydaje się być na pierwszy rzut oka opłacalnym rozwiązaniem, na dłuższą metę wcale takim nie będzie. Korzyści płynące z niższych kosztów licencjonowania przewyższają wysiłki potrzebne do utworzenia, uruchomienia i aktualizacji scentralizowanej bazy danych Microsoft Dynamics NAV z użyciem LS Nav.

Praktyka pokazuje, że konfiguracja składająca się z podstawowej bazy danych połączonej z oddzielnymi bazami danych w poszczególnych krajach jest optymalnym modelem wspierającym potrzeby biznesowe rozwijających się sprzedawców.

Mimo że istnieje duża niepewność regulacyjna, JP Morgan przewiduje, że w najbliższych miesiącach konsolidacja transakcji będzie znaczna, ponieważ firmy, a w tym sprzedawcy, potrzebują wzrostu organicznego. Dlatego warto pamiętać o znaczeniu właściwej konfiguracji bazy danych, jeśli chodzi o udaną sprzedaż zagraniczną.

Artykuł został przygotowany w ramach współpracy co-marketingowej LS Retail na podstawie tekstu: https://www.lsretail.com/blog/localized-database-key-retail-brands-market-expansion/, autor: LS Retail

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *