Rozbudowane raporty i analizy zapewniają natychmiastowy wgląd w stan prowadzonej działalności i przegląd danych, dając możliwość decydowania o optymalnej strategii dla prowadzonych działań. Bieżący wgląd w najistotniejsze dane finansowe pozwala ograniczać przypadki kradzieży i zapobiegać stratom. Program LS Nav może być uruchomiony w chmurze, co oznacza dostęp do danych firmowych przez przeglądarkę w dowolnym miejscu i czasie. Oprócz dostępnych w programie narzędzi raportujących do analizy danych, dokładniejszy wgląd w działanie przedsiębiorstwa mogą zapewnić dodatkowe narzędzia analityki biznesowej (BI).

Ochrona przed utratą przychodów

W ramach analizy transakcji realizowanych w terminalach POS oraz schematów sprzedaży, LS Nav zapewnia możliwość identyfikowania i zapobiegania ewentualnym nadużyciom. Ich identyfikację zapewnia zestaw kilku wstępnie określonych wskaźników, takich jak:
      • Zwroty w gotówce
      • Upusty powyżej określonej kwoty
      • Sprzedaż poza godzinami otwarcia
Zdarzenia te mogą być analizowane w połączeniu z innymi parametrami, na przykład w podziale na sklep, terminal POS, pracownika, czy datę i czas. Jedna czytelna tablica analityczna pozwoli zidentyfikować wszelkie powtarzające się wzorce lub incydenty, i stosownie na nie reagować.

Wskaźniki sprzedaży

Jaka jedna konkretna okoliczność przyczyni się zwiększenia zysku w danym tygodniu/miesiącu? Który asortyment należy do grupy 10 najlepiej sprzedających się artykułów, których zapasy z dużym prawdopodobieństwem skończą się przed złożeniem kolejnego zamówienia? Które artykuły w każdym ze sklepów mają największy wpływ na sprzedaż pozostałych produktów? Wskaźniki sprzedaży, prezentowane w ramach różnych tablic analitycznych, zapewnią odpowiedź na te i inne pytania. Jasne stanie się, w którym miejscu klienci dokonują zakupów, możliwa będzie analiza trendów i łatwiej będzie podjąć decyzję o zainwestowaniu zasobów w miejsce, które ma istotny wpływ na realizację wyników.

Analityka biznesowa w chmurze

LS Insight to oprogramowanie jako usługa (SaaS) do analityki biznesowej, przystosowane do działania w chmurze, oparte na rdzeniu Microsoft Power BI. Umożliwia analizę danych i prezentację wniosków w ramach organizacji. Wszystkie kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) mogą zostać zaprezentowane na jednej tablicy analitycznej, bez względu na miejsce: dostęp do LS Insight możliwy jest z dowolnej przeglądarki. Personalizacja tablic analitycznych i raportów: możliwość wskazania najważniejszych informacji do zaprezentowania i dopasowania interaktywnego interfejsu w ramach funkcji „przeciągnij i upuść”. Ustanawianie alertów i szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia marż: system może zostać tak ustawiony, aby wysyłał powiadomienia, gdy dany wskaźnik znajdzie się poniżej ustalonego celu, na przykład, gdy przychody spadną poniżej zabudżetowanej wartości. Brak konieczności nabywania i utrzymywania serwerów: po wykupieniu subskrypcji LS Insight, przejmujemy odpowiedzialność za hosting i obsługę całej infrastruktury. Dostęp do wszystkich informacji można uzyskać za pośrednictwem Power BI w ramach usługi subskrybowanej.

Analityka biznesowa on-premise

Pełna gama funkcji analitycznych i raportowych w LS BI pozwala na identyfikację najważniejszych trendów i wzorców, przyczyniając się do dokładnego wskazania obszarów w działalności wymagających poprawy. Oprogramowanie LS BI, oparte na TARGIT, wyposażone jest w szereg domyślnie określonych analiz dostępnych na urządzeniu końcowym, sieciowym lub przenośnym. Możliwe jest także tworzenie własnych raportów, stosując w tym celu 10 kostek OLAP opracowanych dla branży detalicznej. LS BI wdrażane jest w środowisku własnym użytkownika, co gwarantuje pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami systemu. System rozrasta się wraz z pojawiającymi się potrzebami informacyjnymi, i jest w pełni zintegrowany z modułem raportowania dostępnym w LS Nav.