LS Nav pozwala zarządzać pracownikami z centrali, maksymalizując wydajność ich pracy. Dzięki systemowi, kierownictwo może łatwo planować i dystrybuować grafiki pracy, rozliczać prowizje handlowe, a także nadzorować i zatwierdzać godziny pracy w ramach całego przedsiębiorstwa. Wydajne funkcje naliczania wynagrodzeń pozwalają dokonywać porównań rzeczywistych kosztów pracowniczych względem kosztów zabudżetowanych.

Prowizje handlowe

LS Nav umożliwia szybkie i sprawne naliczanie prawidłowych prowizji handlowych dla pracowników placówek handlowych.
System jest w stanie naliczać prowizje dla poszczególnych osób lub grup pracowników. W ten sposób kierownictwo może odrębnie zarządzać prowizjami kasjerów i ekspedientów. Elastyczny system pozwala ponadto w sposób automatyczny naliczać prowizje handlowe w odniesieniu do określonych artykułów lub grup artykułów, dla zdefiniowanych okresów.
Prowizje handlowe są następnie automatycznie zapisywane w rejestrze, umożliwiając pełną identyfikowalność zapisów i raportów.

Ochrona przed utratą przychodów

W systemie LS Nav dostępny jest zestaw narzędzi chroniących przed utratą przychodów.
Oprogramowanie systemu analizuje wszystkie transakcje zrealizowane w POS i wybiera takie, które odpowiadają wcześniej zdefiniowanym założeniom. Następnie system analizuje tak zidentyfikowane przypadki, tworząc zdarzenia zapobiegające przed utratą przychodów. Zdarzenia takie mogą być później analizowane w podziale na sklep, terminal POS, pracownika, datę i czas, i mogą zmieniać poziom istotności – ze zdarzeń na incydenty.
Wraz z LS BI system umożliwia przeprowadzenie graficznej analizy zdarzeń zapobiegających przed utratą przychodów.

Zarządzanie uprawnieniami pracowników do terminali POS

System oferuje wysoce złożone konfiguracje uprawnień dla użytkowników terminali POS.
Centrala może definiować uprawnienia do terminali POS dla pracowników w podziale na operacje, takie jak anulowanie sprzedaży, anulowanie transakcji, ręczne otwarcie szuflady, zwrot towarów, sprzedaż powyżej limitów upustowych i wiele innych.
Dla ułatwienia obsługi, możliwe jest zdefiniowanie uprawnień dla grup użytkowników lub grup sklepów.