LS Nav oferuje klarowny wgląd w ofertę produktów i możliwość zwiększania przychodów. Centralne zarządzanie i aktualizacja produktów, cen i ofert we wszystkich kanałach sprzedaży. Możliwość uzyskiwania istotnych wniosków handlowych z prowadzonej działalności dzięki zarządzaniu produktami w różnych wymiarach – które kolory, rozmiary i style cieszą się największą popularnością i składanie zamówień w oparciu o te dane. Oferty i programy lojalnościowe pozwolą zapewnić ponowne zakupy wśród klientów.

Proste tworzenie artykułów i zarządzanie nimi

LS Nav zapewnia możliwość centralnego tworzenia artykułów do wszystkich obsługiwanych platform – w tym sklepu internetowego, aplikacji lojalnościowych i urządzeń mobilnych. Prosta aktualizacja danych bezpośrednio z centrali, takich jak ceny, oferty, czy informacje dotyczące klientów, i natychmiastowy transfer wprowadzonych zmian do wszystkich kanałów. Administratorzy mogą ponadto konfigurować różne hierarchie cenowe, przypisując na przykład odmienne ceny do poszczególnych placówek, grup sklepów czy platformy internetowej.

Hierarchia wielu artykułów

Skrócenie czasu wyszukiwania artykułów i aktualizowania informacji o nich. W programie LS Nav wszystkie sprzedawane artykuły mogą zostać skategoryzowane w oparciu o trzypoziomową hierarchię, a dodatkowo istnieją nielimitowane opcje grup specjalnych i właściwości. Taka organizacja zapewnia prostszy i szybszy dostęp do informacji. System umożliwia ponadto łatwe tworzenie menu w terminalach POS, konfigurowanie upustów, tworzenie raportów i analizowanie danych.

Poszerzone funkcje zarządzanie ofertami i cenami

Precyzyjne zarządzanie promocjami i znakomita obsługa klienta. System obsługuje szereg ofert specjalnych i promocji, takich jak upusty, zakupy wielu produktów, czy „mix & match”. Oferty mogą być wywoływane wprowadzeniem danego artykułu lub grupy artykułów do terminala POS na podstawie wielu różnych parametrów, takich jak liczba kupowanych artykułów, karta stałego klienta, określone właściwości lojalnościowe, rodzaj płatności, kupony, wartość transakcji i wiele innych. Po skonfigurowaniu promocji i ofert, będą one dokładnie zarządzane w systemie.

Import masowy na potrzeby zarządzania i tworzenia

Prosta w obsłudze funkcjonalność systemu w zakresie importowania artykułów pozwala na szybki import plików od dostawców oraz tworzenie i aktualizowanie firmowych szablonów artykułu. Pliki przekazywane przez dostawców zazwyczaj obejmują dane takie jak numer pozycji dostawcy, kod kreskowy, opis, grupę pozycji, rozmiar i kolorystykę, cenę zakupu i cenę sprzedaży. Funkcja importu danych jest automatyczna, ale zapewnia użytkownikom kontrolę nad procesem poprzez weryfikację, ręczne poprawianie i finalizowanie informacji przed aktualizacją danych dotyczących poszczególnych pozycji.

Kolor i rozmiar nawet w 6 wymiarach

System oferuje zaawansowane funkcje tworzenia i zarządzania wymiarami dla poszczególnych artykułów. Funkcja ta pozwala użytkownikom na przypisanie każdemu artykułowi do 6 unikalnych atrybutów – na przykład kolorów, rozmiarów i stylów. W ten sposób sprzedawcy zyskują wysoki poziom elastyczności i dokładne informacje w odniesieniu do każdego sprzedanego artykułu, co pozytywnie wpływa na zarządzanie stanami magazynowymi i precyzyjne konfigurowanie ponownych zamówień towarów. Funkcja ta ponadto upraszcza zadanie pracowników obsługi, ponieważ terminal POS automatycznie pokazuje jedynie dostępne opcje dla danego artykułu.