Funkcjonalność LS Nav w zakresie zarządzania stanami magazynowymi i uzupełnianiem zapasów pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Funkcja zarządzania stanami magazynowymi w LS Nav umożliwia zarówno automatyczne uzupełnianie zapasów, z uwzględnieniem prognozowania na podstawie historii sprzedaży, jak i ręczne uzupełnianie zapasów z uwzględnieniem planowania przydziałów w przypadku wielu lokalizacji.

Bezprzewodowa funkcja zarządzania zapasami zapewnia możliwość realizacji wszystkich procesów dotyczących stanów towarowych na urządzeniach przenośnych, zapewniając pracownikom dostęp do aktualnych stanów zapasów na terminalu POS.

Ręczne uzupełnianie zapasów z uwzględnieniem planowania przydziałów

Funkcja planowania przydziału w LS Nav to wydajne narzędzie do przygotowania sezonu, realizacji wstępnych zakupów i decydowania o dystrybucji artykułów do sprzedaży detalicznej. Wspiera kupca w następujących obszarach:

      ? Planowanie procesu zakupowego
      ? Przydział do sklepów i klientów
      ? Planowanie ilości buforowych

System umożliwia ręczne uzupełnienie zapasów towarów. Na przykład, sprzedawcy mogą podjąć decyzję o zastosowaniu ręcznych metod uzupełniania zapasów w sytuacji, gdy zależy im na umieszczeniu konkretnych towarów do sklepów lub partnerów franczyzowych.
Przydziałem można zarządzać na dwa sposoby. W ramach metody dystrybucji przydziału podejmowana jest decyzja o całkowitej liczbie artykułów, z przeliczeniem na każdą placówkę. W ramach metody przydziału zdefiniowanego użytkownik może określić szablonowe ilości towarów dla każdej grupy dystrybucyjnej, na przykład kombinacji rozmiarów i kolorów. Funkcje przydziału mogą zatem w sposób automatyczny wspierać procesy zarządzania zakupami, transferami i zamówieniami, według zdefiniowanego planu.

Automatyczne uzupełnianie zapasów z uwzględnieniem prognozowania

LS Nav pozwala automatyzować podstawowe zadania w zakresie uzupełniania zapasów. Funkcja automatycznego uzupełniania zapasów obejmuje pięć metod obliczania ilości przewidzianych do zamówienia do sklepów i/lub magazynów
Moduł uzupełniania zapasów upraszcza dystrybucję i planowanie artykułów, obniża koszt składowania artykułów i zapewnia wyższy poziom dostępności we wszystkich magazynach i sklepach.
System oferuje wiele różnych metod prognozowania, które pozwalają uwzględnić wszystkie rodzaje trendów w historii sprzedaży, z uwzględnieniem sezonowości, okresów świątecznych i dorocznych wydarzeń. W oparciu o zmiany w sprzedaży, program oblicza także bezpieczne poziomy stanów magazynowych, gwarantując optymalne zaopatrzenie w towar.

Open-to-buy

Funkcja Open-to-buy pozwala przedsiębiorcom kontrolować ilość kapitału zainwestowanego w produkty w danym cyklu sprzedaży.
Handlowcy mogą skorzystać z tej funkcji w połączeniu z planowaniem przydziału, co pozwoli im uzyskać pełną kontrolę nad dostępnością produktów w poszczególnych sklepach.
Open-to-buy może być także użyta do uzyskania informacji na temat różnicy pomiędzy ilością potrzebnych towarów, a ilością aktualnie dostępną. System przelicza różnicę z uwzględnieniem stanów dostępnych, towarów w dostawie, a także zamówień niezrealizowanych.