Supermarkety, restauracje, czy sklepy, mimo istotnych różnic w specyfice działalności mierzą się z podobnymi wyzwaniami. Rynek sprzedaży detalicznej jest bardzo zróżnicowany, ale także wysoce konkurencyjny, szybko ulega zmianom i jest pełen wyzwań.

 

Dziś już nie wystarczy oferować wysokiej jakości obsługę klienta w sklepie, by zyskać jego lojalność. Konsumenci spodziewają się, że ich ulubione marki zapewnią im pożądane doświadczenia bez względu na kanał. Domagają się spersonalizowanych ofert i świetnej obsługi zarówno w placówce handlowej, jak w sklepie internetowym i w telefonie komórkowym.

 

Zarządzanie zapasami to kolejne powszechnie znane zmartwienie sieci handlowych. Jeśli klienci nie znajdą tego, czego szukają, trzeba liczyć się z utratą nie tylko sprzedaży, ale również ich powrotu do sklepu. Z drugiej jednak strony, rozbudowany zasób zapasów może angażować znaczące ilości kapitału obrotowego, ograniczając elastyczność i czas reakcji na zmiany rynkowe. Jakby tego nie było dosyć, zarządzanie odpowiednimi poziomami zapasów może podlegać dalszej komplikacji z uwagi na charakterystyczne dla danej branży cechy, takie jak sezonowość w branży odzieżowej, przestarzałość w branży technologicznej, czy problem krótkotrwałości produktów w handlu spożywczym.

 

Na ile możliwe zatem jest reagowanie na zmieniające się trendy i oczekiwania klientów, przy jednoczesnym oferowaniu szybkiej i miłej obsługi, spójnych doświadczeń dla marki w sklepach tradycyjnych i platformach online, oraz oferowanie spersonalizowanego podejścia ? także na telefonach klientów? Z naszymi rozwiązaniami, staje się to znacznie prostsze i nabiera wymiernej wartości!

Sprawdź, jak nasze rozwiązania mogą pomóc w branży retail.


Zadbaj o efektywność

Rozwiązania, które budujemy w oparciu o produkty LS Retail pomagają przedsiębiorstwom handlowym, firmom z branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz stacjom paliw optymalizować swoje działania operacyjne, zwiększać przychody i oferować satysfakcjonujące rozwiązania dla stałych i nowych klientów łatwiej, prościej i szybciej.

Funkcjonalności LS Retail pomagają notować codzienne wzrosty

Uproszczenie działalności operacyjnej

Usprawnienie działalności dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, które w sposób kompleksowy wspiera prowadzone działania handlowe.

Gwarancja nieprzerwanej obsługi

Wysoki poziom obsługi klienta – elastyczne oprogramowanie działa również w trybie offline.

Nadzór nad całością działalności z centrali firmy

Możliwość centralnego zarządzania działaniami z centrali: monitorowanie wielkości sprzedaży, poziomów zapasów i wydajności pracy.


Łatwy dostęp do danych z kart lojalnościowych i podarunkowych

Wgląd w pojedyncze transakcje w rejestrze sprzedaży – prosta i bezbłędna obsługa transakcji lojalnościowych, kart podarunkowych i zwrotów.

Analiza wskaźników sprzedaży

Bieżąca kontrola wyników prowadzonej działalności = lepsze decyzje finansowe w oparciu o precyzyjne i aktualne informacje.

Krótszy czas szkolenia pracowników

Intuicyjny interfejs graficzny znacząco wpływa na skrócenie czasu i redukcję kosztów związanych ze szkoleniem personelu.

Wielokanałowe rozwiązanie na wielokanałowy problem

Elastyczne rozwiązania dla handlu detalicznego i proste w użyciu detaliczne systemy POS pomogą usprawnić prowadzoną działalność, zwiększyć wydajność i poprawić uzyskiwane wyniki.

 

Rozumiemy, że szkoda czasu na instalację, zarządzanie i utrzymywanie wielu aplikacji, które najczęściej są trudne w użytkowaniu i integracji. Dlatego oferujemy jeden kompleksowy system do zarządzania sprzedażą detaliczną, który pomaga bezstresowo zarządzać działalnością przedsiębiorstwa z centrali ? a to wszystko dzięki jednej, prostej w użyciu platformy programowej.

 

Od zarządzania terminalami POS, przez zarządzanie zapasami, raportowanie, rozwiązania e-commerce, aż po kompletną strategię działań wielokanałowych, szybkie i proste codzienne zarządzanie sprzedażą detaliczną zapewni intensywny rozwój działalności w wyniku podejmowania opartych na faktach decyzji i przyrostu liczby klientów w efekcie prowadzenia spersonalizowanych działań promocyjnych – wszystkie te działania zarządzane będą w ramach tej samej, w pełni zintegrowanej platformy detalicznej.

Sprzedaż w sieci i sklepie tradycyjnym – wszystko się łączy

LS Retail oferuje możliwość zapewnienia klientom wyjątkowych doświadczeń zakupowych bez względu na kanał. Lojalność i zaangażowanie klientów można budować zarówno podczas zakupów w sklepie internetowym, jak i tradycyjnym, oferując im możliwość łatwego tworzenia i prowadzenia list zakupowych, a także przesyłania spersonalizowanych ofert bezpośrednio na telefon komórkowy.

Obecność w wielu kanałach to gwarancja wzrostu poziomu utrzymania klientów i świadomości marki, a wnioski wyciągane na podstawie danych zapisanych w profilach klientów pomagają opracować perfekcyjną strategię handlową.

Kontrola nad zapasami

Nadmierne zapasy magazynowe mogą pochłaniać znaczne kwoty, z kolei braki towarowe mogą prowadzić do utraty sprzedaży i lojalności. Zadaniem LS Retail jest uproszczenie procesów i poprawa ich wydajności w wyniku określenia optymalnych poziomów zapasów dla każdego produktu i kategorii, bez względu na lokalizację punktu.

Kierownictwo zyskuje możliwość centralnego monitorowania historii sprzedaży, poziomów zaopatrzenia i prognoz dotyczących zapotrzebowania na określone towary, podczas gdy system określa idealne wartości zaopatrzenia w oparciu o aktualne cele przedsiębiorstwa.

Oferowane rozwiązanie umożliwia uwolnienie znaczącego kapitału, zmniejszenie obciążeń pracowniczych nawet o 80%, a także redukcji ewentualnych braków towarowych nawet o 85%.

Terminale POS jako punkt informacyjny dla klientów

Udoskonalone terminale POS pozwalają oferować klientom wysoce spersonalizowane doświadczenia zakupowe. Pracownicy placówki handlowej mogą w czasie rzeczywistym uzyskać wgląd w historię zakupów danego klienta i tym samym sprawdzić jego lojalność, a także zdobyć informację na temat poszukiwanego produktu i jego dostępności. Terminale POS służą ponadto jako istotne wsparcie handlowe. Prezentując pracownikom propozycje sprzedaży wiązanej, często prowadzą do zwiększenia wartości koszyka.

Korzystaj z funkcji, które zapewniają rozwój biznesu


Redukcja kosztów administracyjnych

Centralnie utrzymywany system to sposób na wykonywanie tych samych zadań łatwiej i szybciej, przez mniejszą liczbę osób.

Programy lojalnościowe

Możliwość tworzenia wysoce spersonalizowanych programów lojalnościowych i przesyłania ich bezpośrednio na telefony komórkowe klientów.


Precyzyjna kontrola zapasów

Nasz system określi idealny dobór produktów do danego sklepu, przyczyniając się do realizacji celów handlowych i zwiększania marży.

Narzędzia chroniące przed utratą przychodów

System wysyła ostrzeżenia w sytuacji nieautoryzowanych upustów lub nieprawidłowych zwrotów, gwarantując ochronę przed utratą przychodów.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach POZNAJ PRODUKTY LS RETAIL

Masz pytania?

My mamy odpowiedzi!

Wybór odpowiedniego systemu POS czy oprogramowania komputerowego dla firmy to duża odpowiedzialność. Proces jest bardzo złożony i skomplikowany, dlatego jesteśmy po to, aby służyć pomocą na każdym etapie tej drogi. Zachęcamy do rozmowy z naszymi ekspertami, którzy opracują propozycje dostosowane do indywidualnych potrzeb.