Dlaczego warto wybrać rozwiązania LS Retail?

W pełni zintegrowane i kompleksowe oprogramowanie

Elastyczne rozwiązania programistyczne zapewniają możliwość centralnego i kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem handlowym. Możliwe jest nadzorowanie działań firmy z centrali, monitorowanie wyników w czasie rzeczywistym, i bezzwłoczne reagowanie na zmiany. Wszystkie rozwiązania są dostępne do wdrożenia lokalnie lub w chmurze.

Doskonalenie strategii wielokanałowych

Szybkie zmiany nawyków konsumenckich wymagają nowatorskich rozwiązań. Oprogramowanie oferowane przez LS Retail w zakresie działań wielokanałowych gwarantują zapewnienie w pełni zintegrowanych i zindywidualizowanych doświadczeń konsumenckich we wszystkich kanałach i na wszystkich punktach styku, w tym w mediach społecznościowych.

Wyższy poziom doświadczeń konsumenckich

Lojalność klientów i ponowne zakupy to efekt znakomitych doświadczeń handlowych we wszystkich kanałach sprzedaży. Szybka i dokładna obsługa klienta w punktach handlowych, platformach online i mobilnych, z uwzględnieniem spersonalizowanych ofert i atrakcyjnych zachęt, pozwala poszerzać grupę odbiorców i zwiększać marże.