DProgram LS One wyposażony jest w wydajne narzędzia do zarządzania placówkami handlowymi. Wszystkie operacje można szybko i sprawnie uruchomić z centrali.
Pozwoli to na kontrolę operacji, placówek oraz terminali POS w spójnym środowisku LS One, przyczyniając się wyeliminowania błędów i niepewności. Systemowe funkcje raportowania pozwalają na analizę stanu przedsiębiorstwa i aktualnych trendów, a także na dostosowanie strategii w oparciu o wyciągane na podstawie danych wnioski. Wygląd i funkcje oprogramowania można dowolnie zmieniać, elastycznie dostosowując je do aktualnych oczekiwań i potrzeb.

Raportowanie

Funkcja ta zapewnia dokładny wgląd w prowadzoną działalność, a podczas gdy wnioski można wykorzystać do zaplanowania świetlanej przyszłości firmy. Wydajna funkcjonalność raportowania w LS One pozwala na interpretowanie i analizę wszystkich kluczowych faktów i liczb dotyczących prowadzonej działalności. W LS One można generować różne raporty, które pozwolą monitorować obroty najlepiej sprzedających się artykułów, transakcje, wartość sprzedaży na godzinę/pracownika/klienta, i wiele innych. Można także dodawać do systemu raporty tworzone na podstawie własnych wskaźników, a wiele niestandardowych raportów dostępnych jest do pobrania ze strony internetowej.

Zarządzanie sklepem

System zaplecza w LS One obejmuje wszystkie funkcje niezbędne do bezproblemowego zarządzania prowadzoną działalnością. Możliwe jest szybkie i sprawne konfigurowanie całości prowadzonych operacji ? wszystkich placówek handlowych, terminali POS, kont klientów i danych produktów. Można centralnie nadzorować prowadzoną działalność, dbając o bezproblemowe funkcjonowanie wszystkich operacji.

Zarządzanie POS

Wygląd i sposoby działania terminali POS można dowolnie regulować, aby odpowiadały potrzebom prowadzonej działalności. Układ terminala POS może być dowolnie zmieniany: każdy przycisk, każda operacja i każdy element układu może zostać przesunięty, aby zapewnić łatwość i wygodę użytkowania. Wydajne narzędzia systemowe umożliwiają indywidualne projektowanie układu paragonów, a zatem, jeśli okaże się to konieczne, każdy sklep będzie mógł wydawać własne paragony.

Potrzebujesz więcej informacji?

Wybór właściwego systemu do sprzedaży detalicznej może być ogromnym wyzwaniem, ale jesteśmy po to, aby pomóc i rozwiać wszelkie wątpliwości.