Chmurę uznaje się za jedną z największych rewolucji w IT w ostatniej dekadzie, a co więcej, wydaje się, że jej popularność nie będzie malała. Rozwiązania chmurowe uznaje się obecnie za najszybciej rozwijający się segment IT.  Wydatki przeznaczone na usługi chmurowe do 2019 roku mają osiągnąć 162 tryliony funtów.

Oferując wiele sprzedawcom detalicznym, chmura może sprawiać wrażenie nieco skomplikowanego systemu. Jeżeli czujesz się zagubiony, najprawdopodobniej nie jesteś zaznajomiony z głównymi pojęciami dotyczącymi tematu. Jaka jest różnica pomiędzy SaaS i IaaS? A czym jest chmura hybrydowa (hybrid cloud)? Nie zastanawiaj się dalej: oto kilka pojęć używanych w branży.

Cloud computing (Chmura obliczeniowa)

Dostarcza żądanie usługi: magazynowania, dostępu do danych i programów, sieć, analizy i inne. Chmura pozwala na funkcjonowanie centrów danych w sposób podobny do sieci internetowej, działając na źródłach do których ma dostęp poprzez wcześniejsze ich udostępnienie w sposób bezpieczny i mierzalny.

Cloud provider

Firma, która zapewnia infrastrukturę opartą na chmurze, platformy, aplikacje biznesowe albo usługi magazynowania w innych organizacjach bądź indywidualnie.

 

Edge computing

Dostarczenie systemom IT architektury wewnątrz której przetwarzane są dane na granicy sieci, blisko źródła danych. Edge computing to metoda, która pozwala na optymalizację systemów chmury obliczeniowej.

Hybrid cloud (chmura hybrydowa)

Środowisko chmury obliczeniowej (cloud-computing environment) zawierające środowisko on-premise, chmurę prywatną i usługi chmury publicznej. Model hybrydowy jest coraz bardziej popularny w firmach, głównie dlatego, że pozwala na skonfigurowanie mieszanki aplikacji in-house i chmurowych, dostosowanych do potrzeb klientów. Nawiązując do Gartnera, do 2020 roku chmura będzie w większości używana w modelu hybrydowym.

IaaS (Infrastructure as a Service, Infrastruktura jako Usługa)

Usługa, która dostarcza wirtualną infrastrukturę za pomocą Internetu. Główne użycie IaaS to przede wszystkim rozwój usług i wdrożenie systemów PaaS, SaaS i internetowych.

Microsoft AppSource

Sklep Microsoftu zawierający aplikacje, które zbudowane są na podstawie rozwiązań chmury Microsoftu (zawierający między innymi  Office 365, Dynamics 365 and Power BI). Aplikacje są zbudowane przez Microsoft albo przez jego partnerów.

Microsoft Azure

Publiczna chmura Microsoft, która jest uznawana za jedną z najbardziej popularnych chmur na świecie. Azure zapewnia różne usługi w obrebie chmury, umożliwiające rozbudowę, testowanie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami. Azure wspiera zarówno zastosowania hybrydowe, jak i wyłącznie chmurowe.

Microsoft Dynamics 365

Aby zapewnić jednemu użytkownikowi dostęp do wszystkich danych, system zarzadzania oparty na chmurze Microsoft zawiera ERP, CRM, Office i inne aplikacje.  System Dynamics 365 zwiększa produktywność i jest dostępny w dwóch wersjach: Buisness i Enterprise. Wersja biznesowa jest przeznaczona dla średnich i małych biznesów, natomiast wersja Enterprise, dla dużych.

PaaS (Platform as a Service)

Środowisko obliczeniowe oparte na systemie chmury zapewnia przedsiębiorcom platformę na której mogą rozwijać i wdrażać swoje oprogramowanie. PaaS tworzy na nowo tradycyjną infrastrukturę różnych elementów w chmurze, pozwalając przedsiębiorcom na usprawnienie aplikacji na zasadach pay-as-you-go.

Model pay-as-you-go

Model płatności najczęściej używany przy usługach SaaS, pozwalający klientom na korzystanie z usługi na określony czas za określoną opłatą. Nazywany również pay-per-use albo subskrypcją określoną płatnością (subscription-based pricing model).

Chmura prywatna

Platforma chmury obliczeniowej przeznaczona dla jednej firmy, bądź użytku prywatnego. Chmury prywatne mogą być zarówno funkcjonować jako centrum danych danej firmy, a także poza lokacją, prowadzone przez firmę z zewnątrz. Całe zarządzanie, utrzymanie i aktualizacja centrów danych należy do obowiązków firmy, która posiada chmurę.

Chmura publiczna

Chmury publiczne są usługami komputerowymi, będącymi w posiadaniu firmy z zewnątrz. Ta trzecia, zewnętrzna strona zapewnia firmie dostęp do chmury poprzez sieć publiczną taką jak Internet. Usługodawca zwykle używa źródeł, takich jak aplikacje i magazyny dostępne dla ogółu publiczności za darmo albo poprzez model pay-per-use. Główne chmury publiczne to Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM Cloud i Google Cloud Platform.

SaaS (Software as a Service)

Sposób na dostarczanie usługi na życzenie. Oprogramowanie jest zwykle hostowane na serwerach usługodawcy i dostępne dla użytkowników przez klientów sieci. Strona usługodawcza bierze odpowiedzialność za utrzymanie aplikacji i zarządzenie ochroną, wydajnością i dostępnością. Aplikacje  SaaS są zwykle dostarczane poprzez model pay-as-you-go. Firma reserchingowa IHL Group przewiduje, że sprzedaż Saas wzrośnie o 389 % w przeciągu trzech lat.

Vendor lock-in

Uzależnienie od konkretnego sprzedawcy chmury i brak możliwości przejścia do kolejnego sprzedawcy są spowodowane między innymi brakiem jednego, standardowego protokołu API, ale też ujednoliconych struktur danych i modelów usługowych. W chwili obecnej, Vendor lock-in jest jedną z największych przeszkód adaptacji jednej chmury obliczeniowej w drugą.

 

Dalej jesteś zdezorientowany w kontekście Chmury?  Skontaktuj się z naszymi ekspertami i uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania.

Artykuł został przygotowany w ramach współpracy co-marketingowej LS Retail na podstaw tekstu:https://www.lsretail.com/blog/cloud-14-key-terms-need-know/autor: LS Retail

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *