implementacja systemu POS

Implementacja systemu POS na szeroka skalę jest złożonym przedsięwzięciem, wymagającym znaczącej wiedzy w dziedzinie oprogramowania.  Nie chodzi wyłącznie o wiedzę techniczną  dotyczącą oprogramowania i sprzętu, integracji z innymi systemami czy znajomość zarządzania interfejsami. Te umiejętności są ważne, jednakże najważniejsza podczas implementacji systemu POS jest znajomość technicznego know ?how.  Iteracyjne zarządzanie projektami i transparentnymi procesami jest niezbędne do pomyślnej implementacji i usatysfakcjonowania użytkowników.

Poniżej przedstawiamy trzy główne wnioski na temat implementacji POS na szeroka skalę.

Znalezienie właściwego partnera implementacyjnego

Pomyślność wdrożenia zależy w dużej mierze od partnera implementacyjnego. Zatem w procesie instalacji systemu w firmie, znalezienie właściwego partnera powinno stanowić priorytet. Ważne, aby mieć kogoś zaufanego i kompetentnego blisko siebie. Partner powinien mieć sprawdzoną wiedzę nie tylko w kwestii oprogramowania POS, sprzętu oraz branży, w której działa dane przedsiębiorstwo, lecz także w zakresie systemów ERP oraz specyficznych wymogów danego kraju względem systemu POS.  Szczególnie w kwestii wymogów fiskalnych, know- how partnera, jego referencje oraz kontakty są bardzo pomocne.

Ścisła współpraca i klarowna komunikacja

Kolejną ważną rzeczą jest utrzymanie ścisłej współpracy z partnerem implementacyjnym. Łatwo o nieporozumienia, które wynikają z zakłóconej komunikacji między stronami. Niestety małe niedomówienia z czasem pogłębiają się, powodując duże problemy w realizacji projektu.

Posiadanie rozległej wiedzy o procesach wewnętrznych i utrzymywanie ścisłej współpracy z partnerem jest pomocne w odkrywaniu i zapobieganiu nieporozumieniom, zanim przerodzą się one w faktyczny problem.

Wczesne zaangażowanie użytkownika końcowego

Etap akceptacji projektu przez użytkownika końcowego gra bardzo ważną rolę. Może być ciężko sprzedać nową aplikację systemu POS użytkownikom, którzy korzystali z innego systemu POS przez lata i przyzwyczaili się do jego obsługi ? nawet jeśli nowe oprogramowanie w większym stopniu ułatwia ich codzienne zadania.

Aby zapobiec uprzedzeniom co do nowego systemu, w trakcie oraz po instalacji powinno włączyć  się w proces implementacji jak największą liczbę użytkowników końcowych. Testy użytkowników powinny być częścią wczesnej fazy rozwoju i implementacji.  Uwzględnienie wyników testu sprawi, że użytkownicy będą czuli się docenieni przez cały proces implementacji, a szanse na akceptacje przez nich nowego systemu POS będą większe.

Artykuł został przygotowany w ramach współpracy co-marketingowej LS Retail na podstawie tekstu: https://www.lsretail.com/blog/lessons-learned-large-pos-implementation/ , autor: Maximilian Harms

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *